Farmakovigilancija

Farmakovigilancija jest skup aktivnosti vezanih uz otkrivanje, procjenu, razumijevanje, prevenciju i postupanje u slučaju nuspojava lijekova, kao i novih saznanja o škodljivosti primjene lijekova.

Nuspojava jest svaka štetna i neželjena reakcija na lijek koji je primijenjen u odobrenim dozama.

Na snazi je EU-regulativa za farmakovigilanciju (Regulation (EU) No 1235/2010 and Directive 2010/84/EU) čiji je cilj, između ostalog, potaknuti pacijente da izravno prijavljuju nuspojave, povećati učinkovitost, podići svijest da je uz praćenje nuspojava, važno pratiti i sve slučajeve uporabe lijekova kod djece, trudnica, dojilja i starije populacije, slučajeve neučinkovitosti lijeka, predoziranja, zlouporabe, krive uporabe i medikacijskih pogrešaka. Svrha regulative je unapređenje postojećih procesa kontinuirane procjene omjera rizika i koristi primjene lijekova.

U PP Genera Lijekovi vrlo odgovorno pristupamo farmakovigilanciji. Praćenje i prijavljivanje nuspojava, osim što je zakonska, naša je moralna i profesionalna obveza. Zaposlenici PP Genera Lijekova koji su uključeni u cjelokupni proces životnog ciklusa lijeka kontinuirano su educirani o novostima u regulativi, a uspostavljen je i sistem interne komunikacije prijava sumnji na nuspojavu. Putem naših stručnih suradnika proaktivno surađujemo i sa zdravstvenim radnicima kako bismo bili što učinkovitiji u prikupljanju informacija o sigurnoj primjeni naših lijekova.

Ako primijetite bilo kakvu nuspojavu ili neočekivani rezultat prilikom primjene proizvoda PP GENERA LIJEKOVA kontaktirajte nas putem:

Prijava nuspojava

e-mail: lijekovi@genera.hr
T: +385 1 33 88 888
F: +385 1 33 88 886

Pošta:

PP GENERA LIJEKOVI
Regulatorni poslovi
Svetonedeljska 2, Kalinovica
10 436 Rakov Potok, Hrvatska

Zahvaljujemo na suradnji!

Obrazac za prijavu nuspojave možete popuniti i direktno na stranicama HALMED-a iliovdje