Iz struke

Propisivanje lijekova

http://www.genera.hr/media/uploads/images/pages/lijekovi/osobe/igor_francetic.jpg

Propisivanje lijekova u Hrvatskoj obilježeno je trajno prisutnim nastojanjem da se ograničena financijska sredstva koja su na raspolaganju za lijekove bolje iskoriste. U tu su svrhu u nekoliko navrata korištene različite administrativne mjere koje su prema očekivanjima stručnjaka trajale kratko (npr. ograničenje broja recepata po osiguraniku na pet recepata godišnje). 


O sustavu kvalitete

Sustav kvalitete stvaramo jednom, ali ga unapređujemo stalno! Upravljanje kvalitetom trajni je put kojim se mogu osigurati najviši standardi poslovnih procesa i proizvoda, tj. trajno unapređivanje kvalitete.


Kako primjenjivati antikoagulantne i antitrombocitne lijekove u svakodnevnoj praksi?

http://www.genera.hr/media/uploads/images/pages/lijekovi/osobe/igor_francetic.jpg

U svrhu liječenja i profilakse tromboembolijskih incidenata sve se više primjenjuje antiagregacijska i antikoagulantna terapija. Uz proširenje indikacija rastu i dvojbe oko optimalne primjene tih lijekova. Status pojedinih indikacija, poput fibrilacije atrija, akutnog koronarnog sindroma, nosioca premosnica, tromboze dubokih vena te plućne embolije,  mijenja se u pogledu optimalne terapije i trajanja profilakse ili terapije. Najčešća pitanja s kojima se susrećemo u svakodnevnoj praksi mogu se sažeti kako slijedi:


Statini - ponos i predrasude

http://www.genera.hr/media/uploads/images/pages/lijekovi/osobe/igor_francetic.jpg

Lijekovi za snižavanje lipida dijele se u tri osnovne skupine od kojih je najvažnija skupina inhibitora HMG CoA reduktaze - poznatiji pod imenom statini. Uz njih se još koriste fibrati i nikotinska kiselina. Od navedenih hipolipemika danas se najviše koriste statini i to uglavnom u primarnoj i sekundarnoj prevenciji koronarnih incidenata. Mehanizam povoljnog učinka statina nije potpuno razjašnjen i povoljan se učinak bilježi ranije nego li je moglo doći do regresije aterosklerotskih promjena na krvnim žilama.