14. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u RH

24.10.2012.

U organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) i Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza 18. i 19. listopada 2012. u Segetu Donjem održano je 14. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza i 13. izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva.

Tom prilikom predstavljen je i novi program uzgoja koza u Republici Hrvatskoj, što je temeljni akt za organizaciju i provedbu uzgojnog rada s kozama na području Hrvatske. Na izložbi je bilo prisutno 48 izlagača sa 171 uzorkom sireva od ovčjeg ili kozjeg mlijeka.

http://www.zadarskilist.hr/clanci/19102012/najuspjesnijim-ovcarima-i-kozarima-urucena-92-odlicja