4. Međunarodni veterinarski kongres u Iranu

18.02.2014.

4. Međunarodni veterinarski kongres iz područja peradarstva održao se u razdoblju od 16. do 17. veljače 2014. u Teheranu (Iran) u organizaciji Veterinarske Udruge Islamske Republike Iran uz podršku Iranske Veterinarske Organizacije, Fakulteta Veterinarske Medicine Univerziteta u Teheranu, Razi Istraživačkog Instituta Seruma i Vakcina, Svjetske Veterinarske Peradarske Asocijacije (World Veterinary Poultry Association – podružnica Iran) i Islamskog Sveučilišta Azad.

Teme kongresa bile su:
1.       Virusne, bakterijske, gljivične i parazitarne bolesti peradi
2.       Hranidba i metabolički poremećaji peradi
3.       Kontrola bolesti i tehnološki principi u peradarstvu
4.       Sigurnost hrane i javno zdravstvo

Genera d.d. je u ulozi jednog od glavnih sponzora sudjelovala u održavanju kongresa, u suradnji sa svojim iranskim partnerom, tvrtkom Karoon Tco. Na svom izložbenom prostoru predstavila je paletu svojih peradarskih cjepiva, koja su se svojom tradicijom i kvalitetom dokazali na zahtjevnom tržištu Irana.

U organizacije Genere d.d., dr. sc. Vladimir Savić na kongresu je održao predavanje na temu „Re-emergence of a Variant Avian Infectious Bronchitis Virus in Croatia and Subsequent Recombination With 793B Type.“