5. međunarodni pčelarski sajam “Dalmatina“

20.11.2014.
5. međunarodni pčelarski sajam “Dalmatina“

Genera će u razdoblju od 22. do 23.studenoga 2014. sudjelovati na skupu pčelara u Splitu koji organizira HPS (Hrvatski pčelarski savez) i udruge pčelara Splitsko-dalmatinske županije. Ovom prilikom Genera će predstaviti svoj novi proizvod THYMOVAR® trake za pčelinje košnice koji je kao registrirani VMP učinkovit protiv varooze u pčela (nametnik Varroa destructor).

Aktivna supstancija u preparatu Thymovar trake je prirodno eterično ulje timol kojim su natopljene trake i iz kojih postupno isparava unutar košnice pri 15 – 25 ⁰C tvoreći sublimat koji dovodi do otpuštanja i ugibanja nametnika varoe sa pčela.