Izdana nova verzija aneksa 2 EU-ova GMP-a

19.09.2012.

Dana 31. siječnja 2013. novi aneks 2. EU-ova GMP-ova vodiča stupit će na snagu. U odnosu na verziju koja je bila važeća, novoj je verziji povećan sadržaj i to ponajprije zbog razvoja novih vrsta bioloških lijekova.

http://www.gmp-compliance.org/eca_news_3335_7398.html