Nova prehrambena regulativa ljuske jajeta u Kaliforniji

01.08.2013.

Sigurnost jaja: The California Department of Food and Agriculture izdao je 6. svibnja 2013. direktivu u svezi prodaje jaja. Odredbe zahtijevaju da jaja koja se prodaju u Kaliforniji budu pakirana u kartone koji nose sljedeću tvrdnju: „Ljuske jaja sukladne kalifornijskoj sigurnosti hrane“, a koja podrazumijeva sukladnost novim odredbama za ljuske jaja iz područja sigurnosti hrane.

Pročitajte više na: http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=904&PID=0&IID=19362