PIC/S izdaje reviziju GMP vodiča

11.12.2012.

Dana 11. prosinca 2012 PIC / S je objavio izmijenjene dokumente na njihovim web stranicama. Svi dijelovi su pogođeni revizijom.

Sadržaj PIC / S GMP vodiča korespondira s EU GMP vodičem - osim nekoliko iznimaka. Na primjer, EU GMP vodič se referira na „Kvalificirane osobe“, dok PIC / S vodič koristi izraz "Ovlaštena osoba". Revizije u PIC / S vodiču korespondiraju s nedavnim promjenama u EU GMP Vodiču. Oba stupaju na snagu 1. siječnja 2013.

http://www.gmp-compliance.org/eca_news_3442_7738,7751.html