Rezistencija na ciprofloxacin u mesu peradi u Kanadi

28.07.2013.

Novo izvješće utvrdilo je rezistenciju na ciprofloxacinu mesu peradi, u razdoblju od 2003. do 2010. na području sedam kandskih provincija, utvrdilo je najveću stopu rezistencije u pokrajinama British Columbia i Saskatchewan.

Pročitajte više na:
http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=906&PID=0&IID=19498