Usvajanje prijedloga za regulativu kliničkih ispitivanja

17.07.2012.

Komisija je 17. srpnja 2012. usvojila prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kliničkim ispitivanjima na lijekove za ljudsku uporabu čime će biti ukinuta smjernica 2001/20/EC.
Kada prijedlog usvoje zakonodavci u EU, on će zamijeniti Smjernicu o kliničkim ispitivanjima iz 2001. godine.

http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/index_en.htm#rlctd