Zakon o jajima ponovno na Kongresu u SAD-u

03.07.2013.

Popratni zakoni koji postavljaju federalne standarde za dobrobit kokoši nesilica ponovno su predstavljeni pred Američkim Senatom.

Pročitajte više na:

http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=904&PID=0&IID=18966