59. Seminar biljne zaštite u Opatiji

14.01.2015.

59. Seminar biljne zaštite održat će se u razdoblju od 10. do 13. veljače 2015. u Opatiji, u prostorima hotela „4 Opatijska cvijeta“ – Milenij i Agava, u organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te pod pokroviteljstvom Ministarstva Poljoprivrede. Uz mnogobrojna predavanja, program ovogodišnjeg seminara uključuje i dva Okrugla stola na temu "Izobrazba profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika za održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja" te "Integrirana zaštita bilja u zajedničkoj poljoprivrednoj politici i programu ruralnog razvoja".

Genera d.d. bit će jedan od sponzora seminara, a na istom će nastupiti sa svojom paletom proizvoda za zaštitu bilja.

Za više informacija o seminaru posjetite http://www.hdbz.hr/