Umjesto IPARD-a od sljedeće godine EAGF i EAFRD

15.04.2014.

Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska će provoditi Zajedničku poljoprivrednu politiku, a domaćim će poljoprivrednicima na raspolaganju biti dva velika europska fonda: Europski fond za garancije u poljoprivredi (EAGF) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD).

Potonji će Hrvatska koristiti od 2014., a do tada, sukladno Pristupnom ugovoru, pretpristupni program IPARD u kojem nam je za ovu godinu na raspolaganju nešto više od 27 milijuna eura.

Više informacija na http://www.agroportal.hr/vijesti/hrvatska/umjesto-ipard-a-od-sljedece-godine-eagf-i-eafrd/