Dugotrajna zaštita od korova u vinogradu

Davor Popović, dipl.ing.agr.

U intenzivnom uzgoju vinove loze važno mjesto zauzima borba protiv korova. Procjenjuje se da korovi u hrvatskom vinogradarstvu prosječno smanjuju prinose grožđa za 8%. Korjenov sustav vinove loze prožima zemljište te iz njega crpi vodu i mineralne tvari, kao i korovi koji se nalaze u njegovoj blizini. Stoga, radi održavanja redovitih priroda i kvalitete, tlo pod vinovom lozom mora biti oslobođeno korova.

Opće gledano u uvjetima aridnije (sušnije) klime korove suzbijamo primjenom herbicida i obradom tla. U sjeverozapadnim dijelovima Hrvatske prevladavajući način održavanja tla je međuredna košnja (malčiranje) trave, a ispod reda tlo održavamo primjenom herbicida. Isto tako važno je znati da se u mladim nasadima (od 1 do 4 godine starosti) izbjegava primjena herbicida, jer su stabljike još uvijek zelene te može doći do negativnog utjecaja herbicida na trs.

U suvremenim nasadima vinove loze nezamislivo je održavanje vinograda bez primjene herbicida. Okopavanje nasada obavlja se u mladim vinogradima do 4. godine starosti nakon čeka se smije krenuti s upotrebom herbicida. Prilikom primjene herbicida vrlo je važno paziti da ne dođe do zanošenja (drifta) sredstva na zelene dijelove biljke, kako bi izbjegli štete herbicidnog djelovanja.


Herbicidi kojima se suzbijaju korovi u rastu primjenjuju se obično nakon gnojidbe, odnosno prihrane, u proljetnom razdoblju. Preporuke su da se iznikli korovi prskaju kada dostignu 15 do 20 cm visine, najkasnije do početka svibnja, kako bi se u zemlji zadržala što veća količina vlage, a kako bi istovremeno osušeni korovi služili kao pokrivač protiv nepoželjnog sušenja tla u toplim danima koji nastupaju.

Do nedavno je vladalo mišljenjene da se jednokratnom primjenom bilo kojeg herbicida ne možemo kroz cijelu godinu riješiti problem korova. Bilo je potrebno dobro poznavati korovnu floru i odabrati najbolji način suzbijanja. No pojavom nove aktivne tvari flumioksazina, došlo je do novih spoznaja i promjene tog mišljenja. Upotrebom kombinacije herbicida TOTAL 480 SL i PLEDGE 50 WP jedanput godišnje, dobiva se herbicidna zaštita u vinogradu tijekom čitave vegetacijske sezone. Ovakva kombinacija osigurava da tlo u vinogradu bude bez korova i do početka jeseni, kada novi porast korova nema nikakav utjecaj na prinos u vinogradu. TOTAL 480 SL djeluje na zelenu biljnu masu kod koje uzrokuje sušenje, dok PLEDGE 50 WP djeluje na nove širokolisne i dio uskolisnih korova, koji niču iz korijena, podanaka i sjemena. Jednogodišnjim tretiranjem kombinacijom TOTALA 480 SL i PLEDGE 50 WP stvara se herbicidni "film" na površini zemlje, koji spriječava porast korova. Aktivna tvar kod TOTALA 480 SL je glifosat, dok je aktivna tvar u PLEDGU 50 WP fluksioksazin, kojeg karakterizira neispiranje vodom s površine te je stoga vrlo prihvatljiv na krškim terenima.


Navedenom kombinacijom herbicida preporučava se suzbijanje korova na dva načina: u trake (unutar reda) i širom. Preporučena dozacija za:
- tretiranje cijele površine je 0,70 kg/ha Pledge 50 WP te 4 l/ha Total 480 SL
- tretiranje u trake širine 70 cm je 0,25 kg/ha Pledge 50 WP te 1,5 l/ha Total 480 SL

 

Primjena herbicida samo jedanput u godini ima pozitivne efekte u konačnici. Smanjeni ljudski rad, manja upotreba mehanizacije, smanjena količina herbicida te smanjeno gaženje zemljišta rezultira na kraju financijskom uštedom, što svakom uzgajivaču vinove loze vraća osmijeh na lice.