Ispiranje prskalice nakon upotrebe pesticida sa Tecnet GD deterdžentom

Davor Popović, dipl.ing.agr.

Istim prskalicama se primjenjuju razna kemijska sredstva - herbicidi, fungicidi, insekticidi, folijarna gnojiva, regulatori rasta itd., pa je osobito važno kvalitetno održavanje i čišćenje prskalice. Time osiguravamo ujednačenu primjenu sredstava za zaštitu bilja bez neželjenih primjesa i rezidua koje mogu oštetiti usjev, ali i produljujemo radni vijek prskalice. U Hrvatskoj je uobičajeno čišćenje prskalica sa velikim količinama vode što je ekološki neprihvatljivo i nepotpuno uklanjanja rezidue kemijskih sredstava.

 

Tecnet GD je novi Generin pripravak namijenjen pranju i čišćenju poljoprivrednih prskalica, no može se upotrebljavati i za čišćenje u profesionalne, industrijske i komercijalne svrhe. Formulacija GD – disperzivne granule omogućava laganu dozaciju i bezopasnu primjenu sredstva. Sredstvo sadrži 20 % natrijvog karbonata, 75 % natrijevog tripolifosfata i 5 % natrijevog dodecilbenzensulfonata. Natrijev karbonat i natrijev tripolifosfat služe neutralizaciji iona magnezija i kalcija odnosno omekašavanju vode i uklanjanju kamenca, a natrijev dodecilbenzensulfonat je surfanktant za uklanjanje ostalih nečistoća.

U posljednje vrijeme sve je češće tretiranje u post-em fazi, ali i korištenje totalnih herbicida na bazi glifosata. Tecnet GD kombinacijom djelatnih tvari uklanja rezidue prethodno korištenih sredstava za zaštitu bilja, a osobito dobro rezidue herbicida na bazi sulfonilureje i derivata fenoksikarbonskih kiselina, te tako smanjuje kroskontaminaciju između tretiranja. Omekšavanjem vode uklanja kamenac, hrđu i smanjuje daljnju koroziju, te učinkovito čisti spremnik, dizne i cijevi. Uklanjanjem rezidua i čišćenjem prskalice Tecnetom GD povećava se efikasnost i vijek trajanja prskalica čime se štedi novac, vrijeme i osigurava maksimalan prinos.

Zbog svojih svojstava Tecnet GD se može upotrebljavati i na opremi za navodnjavanje, gdje je također vrlo bitno održavanje i otklanjanje kamenca, radi održavanje propisane protočnosti.