Štete od glodavaca na ratarskim usjevima tijekom zime

Davor Popović, dipl.ing.agr.

Poljoprivredni proizvođači koji u svojoj proizvodnji imaju jesenske (ozime) ratarske kulture trebaju biti svjesni mogućih negativnih pojava koje mogu zadesiti njihovu kulturu. Štete na nasadima pojavljuju  se u zimskim mjesecima uslijed hranjenja poljskih glodavaca. 

Na svakom polju postoje populacije glodavaca kao što su poljski miš (Apodemus sylvaticus), poljska voluharica (Microtus arvalis) i dr., koji se prilagođavaju novim uvjetima. Na poljima gdje se u jesen siju ratarske kulture, prije dolaska hladnih zimskih dana, proklijat će mlade biljčice. Mlade zelene ozime kulture savršen su obrok za gladne glodavce, koji hraneći se uzrokuju štetu na poljima. Velike štete znaju nastati za vrijeme pokrivenosti polja snijegom, gdje su poljski glodavci zaštićeni od napada prirodnih neprijatelja, a hrana im je ponuđena u samoj blizini njihovih gnijezda (rupa). Štete koje nastaju nazivamo – plješine.

Plješine su obično nepravilnih kružnih oblika te se vrlo dobro ističu od zelene boje mladog nasada. Karakteristika poljskih populacija glodavaca je da je njihovo područje hranjenja u samoj blizini gnijezda. U pojedinim godinama štete znaju biti vrlo velike te ekonomika uzgoja same kulture može biti upitna.

Stoga, preporuča se da se tijekom zimskih mjeseci obiđu polja, kako bi se na vrijeme primijetila žarišta, odnosno prisustva populacija poljskih glodavaca. Nakon uočavanja početnih šteta potrebno je napraviti deratizaciju pomoću mamaka s dozvolom upotrebe u poljoprivredi.

Genera d.d. u svom proizvodnom programu sadrži proizvod Brodilon mamac, koji ima dozvolu za upotrebu u poljoprivredi. Brodilon mamac žitni je mamac pomiješan s antikoagulantom, koji kod glodavaca uzrokuje unutarnje krvarenje i ugibanje. Takav način deratizacije ne uzrokuje paniku unutar populacije te se hranjenje mamcima nadalje nastavlja. Brodilon mamac primjenjuje se na sljedeći način: mamac se usipava u ili pored aktivnih rupa (ulaz u gnijezdo). Potrebno je koristiti 5-10 g. po jednoj aktivnoj rupi za učinkovitu deratizaciju. Sama deratizacija treba trajati oko 7 dana, sve dok se mamci ne prestanu konzumirati. Prestanak konzumacije mamaca znak je da je došlo do ugibanja cijele populacije.

Brodilon mamac

Drugi proizvod koji je djelotvoran za deratizaciju su Brodilon pelete. Sastav i primjena identični su kao kod Brodilon mamaca, no drugačija je formulacija. Proizvod pruža veću stabilnost u uvjetima na polju (vlaga), čime se dobiva duži period izloženosti mamca populaciji glodavaca.