Tretiranje korova u jesen

Davor Popović, dipl .ing. agr.
Tretiranje korova u jesen

Suzbijanje korova na poljoprivrednim površina jedna je od važnijih radnji u vegetacijskoj sezoni. Mnogi su se uvjerili da suzbijanje korova nije lagan posao. Zbog različitih agroekoloških uvjeta (vrsta tla, temperatura, vlažnost i sl.) djelovanje herbicida ima različitu djelotvornost. Tako djelotvornost nakon tretiranja istim herbicidom iz godine u godinu ne mora biti jednaka. Zbog svoje robusnije građe korovi na tretiranim površinama razvijaju veliku biljnu masu te time uzrokuje probleme u kasnijim agrotehničkim mjerama. Mehanički zahvati (tanjuranje, frezanje i sl.) mogu biti djelotvorni kod kultura koje nemaju vrlo razvijen korijenov sustav, no kod korova koji imaju razvijen korijen u obliku vriježa, gomolja, podanaka i sl., takav oblik zaštite nije dovoljan i zahtijeva pristup drugim oblicima zaštite.

U takvim slučajevima preporučujemo uporabu totalnog herbicida na bazi aktivne tvari glifosat. Genera Vam preporučuje proizvod Total 480 SL. Karakteristika Totala 480 SL je da se brzo prebacuje s površine tretiranog lista korova u cijelu biljku. U jesen je kod svih biljaka karakterističan smjer silazaka biljnih hranjiva iz lista prema korijenu (priprema za period mirovanja), pa je i usvajanje aktivne tvari herbicida još jače. Nakon 21 dana svaka tretirana biljak će se posušiti i neće ući u fazu zimskog mirovanja.

Takvim načinom zaštite svaka tretirana biljka će sigurno biti uništena i  iduće godine u proljeće neće biti problema prilikom uzgoja nove poljoprivredne kulture. Tlo će biti manje zakorovljeno što će na kraju rezultirati boljom kontrolom prinosa zasijane kulture.