Upotreba Mospilana u zaštiti od insekata

Davor Popović, dipl.ing.agr.
Upotreba Mospilana u zaštiti od insekata

Preparat MOSPILAN®, odnosno njegova djelatna tvar acetamiprid, vodeći je insekticid u intenzivnom voćarsvu: u uzgoju jabuka, bresaka, nektarina, marelica, mandarina, trešanja... Njegove prednosti kao izuzetna djelotvornost, povoljni odnos dobivenog i uloženog, te kratka karenca, čine ga vrlo prihvatljivim u intenzivnim uzgoju. Insekticidom MOSPILAN® izuzetno su zadovoljni voćari te povrćari, jer njegova djelatna tvar acetamiprid pokazuje izrazito i intenzivno sistemično, te translaminarno djelovanje. Mala upotrebna doza pruža dugotrajnu zaštitu čitave biljke.

Izuzetno kratko vrijeme od primjene do berbe (karenca) je presudno u odabiru preparata u zadnjim tretmanima protiv štetnika. Uzgoj jabuka u intenzivnim nasadima, traži visoko djelotvornu zaštitu s djelovanjem na veći broj štetnika, stoga je idealno riješenje MOSPILAN®, jer je registriran za suzbi­janje lisnih uši, jabučnog savijača, jabučne ose pilatke te lisnih minera. Karenca u jabukama je osigurana vremenom primjene preparata. U mandarinama (citrusima) MOSPILAN® je registran za suzbijanje mediteranske voćne muhe, s karencom od 21 dan. U uzgoju trešanja koristimo MOSPILAN® za suzbijanje trešnjine muhe i lisnih uši, gdje je karenca 14 dana. U uzgoju bresaka i nektarina, problem breskvine zelene uši (Myzus persicae) jednostavno se rješava primjenom MOSPILANA. Zbog kratke karence od 14 dana, lako se možete prilagoditi strogim kontrolama distribucije prehrambenih lanaca!

 

MOSPILAN® 20 SP i MOSPILAN® 20 SG su insekticidi iz skupine neonikotinoida. Aktivna tvu sredstvu ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih organizama na način koji se razlikuje od insekticida iz skupine organofosfornih spojeva, karbamata i piretroida. Zbog toga MOSPILAN® 20 SP i MOSPILAN® 20 SG djeluju i na one štetnike koji su postali djelomično ili potpuno otporni na insekticide iz spomenutih skupina. MOSPILAN® 20 SP i MOSPILAN® 20 SG pokazuju izrazito sistemično i translaminarno jelovanje pa se aktivna tvar ravnomjerno raspoređuje u biljci te u malim količinama (dozama) pruža dugotrajnu zaštitu.

Proizvod MOSPILAN® pakiran je u različitim oblicima od 2,5 g, 50 g, 300 g i 1 kg, te je na taj način omogućeno potrošačima, da ovisno o površini po uzgojem, mogu nabaviti potrebne količine za njihov nasad.