Zaštita maslina od maslinine muhe

Davor Popović, dipl. ing. agr.
Zaštita maslina od maslinine muhe

Maslina je izložena napadu velikog broja štetnika, a najopasniji i gospodarski najvažniji među njima je maslinina muha (Bactrocera oleae Gmel.). Rasprostranjenost i brojnost tog štetnika u maslinicima izravno utječe na kakvoću i količinu maslinova ulja. Štete su najčešće u godinama kada je rod slabiji pa zbog napada muhe i drugih štetnika poput moljaca urod može gotovo potpuno izostati.

BIOLOGIJA I EKOLOGIJA

Ženka maslinine muhe najčešće polaže jedno jaje po plodu masline, a samo za iznimno jakog napada u jednom se plodu može naći i više jaja. Ličinka koja se razvija iz jaja buši hodnik i hrani se mesom ploda. Najčešće prezimi kao kukuljica u tlu, a rjeđe kao odrasla muha na skrovitim mjestima ili kao ličinka u zaostalim plodovima. Ličinka se ubušuje u mezokarp (vanjski dio ploda), kasnije prodire do endokarpa (unutarnjeg dijela) i opet se vraća prema površini. Zbog velikog oštećenja plodovi se suše i opadaju. Razvojni stadij kukuljice ovisi o klimatskim čimbenicima, a traje desetak dana.
U jednoj sezoni obično se razviju tri generacije maslinine muhe, a zabilježen je razvoj čak i šest generacija. Prva generacija maslinine muhe javlja se krajem lipnja i početkom srpnja, kada su plodovi masline atraktivni za napad. Odrasla ženka prvo odlaže jaja u najrazvijenije plodove. Ženka leglicom probada pokožicu ploda te ispod nje odlaže jedno oplođeno jaje. Jedna ženka može odložiti i do 300 jaja po maslini. Već nakon dva dana ličinka izlazi iz jajeta, čiji razvoj u plodu traje do 14 dana, nakon čega se u njemu kukulji. Odrasli oblici druge generacije lete u kolovozu i odlažu jaja u plodove. U njima se razvija ličinka koja se kukulji u tlu. Treća generacija javlja se u jesen. Ličinke te generacije razvijaju se u plodovima, a na kraju razvoja spuštaju se na tlo i tamo se kukulje (mjesec studeni).

ŠTETE

Izravne posljedice napada muhe su opadanje plodova i gubitak njihove težine, a neizravne štete očituju se u smanjenju količine i kakvoće ulja. Izgrizanjem mesa ploda ličinke pospješuju razgradnju ulja i nastajanje slobodnih masnih kiselina. Bušenjem hodnika otvaraju pristup kisiku čime nastaju oksidacijski procesi koji negativno utječu na organoleptička svojstva ulja (peroksidni broj). Moguća je i sekundarna zaraza izmetom koja uzrokuje neugodan miris. Jedna odrasla ženka polaganjem jaja može nanijeti štetu u padu proizvodnje za oko 0,17 litara ekstradjevičanskog ulja.

KONVENCIONALNA METODA SUZBIJANJA

Danas se maslinina muha najčešće suzbija konvencionalnom metodom prskanja cijele krošnje više puta u sezoni (ovisno o temperaturi, vlažnosti zraka i letu muhe u toj godini). Svrha tretiranja je sprječavanje ličinki da se ubuše u plodove. Često se s muhom suzbija i maslinin moljac, jasminov moljac te maslinina buha. Za zaštitu se koristi sistemični i kontaktni insekticid Calinogor u koncentraciji od 0,10 – 0,15% (100-150 ml u 100 l vode). Calinogorkontaktno suzbija odrasle oblike maslinine muhe, a sistemično prodire u unutrašnjost prskanih plodova i potpuno zaustavlja razvoj muhinih ličinki. Tretiranje treba provesti kvalitetno i to tako da se dovoljnom količinom tekućine i insekticida zahvate sva rodna stabla i rodni dijelovi. Prva generacija maslinine muhe suzbija se početkom srpnja, a ostale sredinom rujna te početkom i sredinom listopada.

EKOLOŠKI PRISTUP SUZBIJANJU MASLININE MUHE

Zbog sve veće potražnje za ekološki proizvedenim maslinovim uljem i zbog toga što takav proizvod na tržištu razvijenih europskih zemalja postiže znatno veću cijenu, uz konvencionalnu metodu zaštite, danas se sve više koriste ekološki prihvatljivije metode suzbijanja tog štetnika. Kao ekološki prihvatljivije metode suzbijanja maslinine muhe podrazumijeva se primjena fizikalnih i biotehničkih metoda. Stoga je u svrhu zaštite masline najviše istraživana metoda „Attract and kill“ (Namami i uništi), tj. primjena vizualnih atraktanata s biocidom-ljepilom i lovki s atraktantima (McPhail, žuta posuda) i učinkovitim insekticidom, kao što je insekticid Calinogor. Odrasle muhe pomoću mamaca se privlače u lovke, a nakon kontakta s insekticidom ugibaju.

Kao atraktanti (mamci) koriste se tri vrste:

  • vizualni - žuta boja (ploče, posude)

  • hranidbeni (olfaktorni)

  • seksualni (feromon).

Bolja učinkovitost postiže se kombiniranjem više vrsta atraktanata. Tako pripremljene lovke postavljaju se sa sjeverne strane u sredinu krošnje, gdje se muha najčešće zadržava, i to na udaljenost od najmanje 50 metara.

Na osnovu dugogodišnjeg praćenja leta maslinine muhe, tj. razdoblja u kojemu muha može postati opasnom, hrvatski maslinarski prostor uvjetno je podijeljen na tri osnovna područja. U skladu s tim postoje i rokovi zaštite masline pomoću mamaca:

  • za maslinike južnije od Splita: 1. put početkom srpnja (1. – 10. srpnja), 2. put u prvoj polovini kolovoza (5. – 15. kolovoza), 3. put početkom rujna (1. – 5. rujna), 4. put polovinom rujna (15. – 20. rujna), 5. put početkom listopada (1. – 5. listopada) te 6. put polovinom listopada (15. – 20. listopada)

  • za maslinike između Splita i Šibenika: 1. put od polovine srpnja, 2. put početkom rujna (1. – 5. rujna), 3. put polovinom rujna (15. – 20. rujna), 4. put početkom listopada (1. – 5. listopada) te 5. put polovinom listopada (15. – 20. listopada)

  • za maslinike sjeverno od Šibenika: 1. put krajem srpnja do početka kolovoza (25.srpnja – 5. kolovoza), 2. put početkom rujna (5. – 10. rujna), 3. put polovinom rujna (20. – 25. rujna) te 4. put početkom listopada (5. – 10. listopada).