Zimska zaštita višegodišnjih nasada

Davor Popović, dipl.ing.agr.
Zimska zaštita višegodišnjih nasada

Modro ulje

Modro ulje je kombinirani insekticid-fungicid-akaricid za suzbijanje štetnika (zimska jaja i odrasli oblici) te uzročnika bolesti na maslinama, voćkama i vinovoj lozi. Modro ulje smanjuje broj prskanja u vegetaciji u nasadima, što ima dobru ekološku i financijsku stranu. Tretiranjem Modrim uljem smanjuje se populacije štetnika i uzročnika bolesti, što rezultira kasnijim razvojem istih u nasada te kasnijom potrebom za upotrebom prvih zaštitnih sredstva u sezoni. Upotrebom Modrog ulja omogućavamo nasadu da se normalnije razvije u proljetnom periodu, bez potrebe trošenja energije biljke na štetu uzrokovanu štetnicima i bolestima.

Modro ulje sastoji se od bakrenog hidroksida visoke kvalitete te mineralnog ulja najnovije generacije, koje se koristi u Europskoj uniji. Njegova formulacija razvijena je u Generi d.d., te je u potpunosti razvijen na temelju znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka. Proizvod je tekuće formulacije te se vrlo dobro miješa u vodi. Po svom sastavu je niske toksičnosti, te nije štetan za pčele i druge korisne insekte, zbog čega se preporučuje i u integralnoj zaštiti bilja. Proizvod je karakteristično plave boje kako i samo ime govori. Djeluje ovicidno, akaricidno, fungicidno i insekticidno na štetnike i uzročnike biljnih bolesti.

Na maslini, vinovoj lozi i stablu voćke postoje brojna mjesta, kao pukotine, udubljenja ili nezarasle rane pogodna da se u njih uvuku ličinke štetnika: štitastih uši, jaja od lisnatih uši, crvenog pauka, jabučne krvave uši i dr. Štetnici i uzročnici bolesti koji prezime u nasadu, čim se u nasadima ostvare uvjeti pogodni za razvoj (temperature i vlaga), kreću sa napadom te se razmnožavaju, šire zarazu i smanjuju u konačnici prinose nasada. Stoga, svrha zimske zaštite je smanjivanje broja štetnike i uzročnike bolesti koji su preživjeli od protekle godine, kako bi nasad što kvalitetnije ušao u vegetacijsku sezonu.

Primjenom Modrog ulja u zimskom tretiranju, namjera nam je da se cijelo deblo i krošnja, odnosno trs, prekrije se tankim slojem Modrog ulja, koje doslovno guši sve štetnike. Modro ulje stvara tanki film (presvlaku) po cijeloj površini biljke i tako spriječava bolestima i štetnicima, te njihovim jajima pristup kisiku iz atmosfere, a bakrena komponenta ima fungicidno djelovanje na biljne bolesti. Prskanje se obavlja na temperaturi višoj od pet Celzijevih stupnjeva.

Modro ulje u pakiranju od 1 litreU maslinicima i voćnjacima najbolje je tretiranje obaviti u vrijeme mirovanja vegetacije (kraj fenofaze A - zimski pup), tretiranjem u koncentraciji 2-3% (2-3 l u 100 l vode), kada nema još kolanja sokova u biljkama, te kada nema nikakvih naznaka aktivnosti u pupovima.

Ukoliko krene vegetacija u biljkama, koncentracije se moraju smanjiti ovisno o razvoju pupova na biljci. Kod jabuke i kruške Modro ulje se tada primjenjuje u fazi zelenog vrha na pupu te pojave malih diferenciranih listića (fenofaza B i C3) u koncentraciji 1-1,5% (1-1,5 l u 100 l vode) dok se za breskvu u toj fazi primjenjuje u koncentraciji od 1%. U vinogradarstvu u fazi zelenog vrha na pupu (fenofaza B),  Modro ulje se primjenjuje u koncentraciji 1-1,5% (1-1,5 l u 100 l vode), dok u fazi pojave listića i izboja veličine 10-15 cm (fenofaza D i E), u koncentraciji 0,75-1% (0,75-1 l u 100 l vode).

U tijeku vegetacije dozvoljena su 2 tretiranja na istoj površini.

Vrlo je važno napraviti pravilnu zimsku zaštitu, kako bi nasad ušao u vegetaciju što zdraviji. Modro ulje smanjuje i do 50 posto prskanja u vrijeme vegetacije ako se uporabi zimi i na pravilan način. Nije riječ samo o očitoj materijalnoj uštedi već i o izravnoj koristi za maslinik, vinograd ili voćnjak: bolja je zaštita od štetnika i bolesti, a osjetno se smanjuje uporaba pesticida.

Modro ulje oprema se u bocama od 1L i od 300 ml.

Zimsko tretiranje za zdraviji nasad!