EUovo GMP Poglavlje 7

28.06.2012.

EU-ovo GMP Poglavlje 7 koje daje smjernice za provedbu ugovornih aktivnosti revidirano je i u novom obliku postaje obvezujuće od 31. siječnja 2013. godine. Izmjenjen je naslov poglavlja - do sada korišten termin contracting zamijenjen je terminom outsourcing. Revidirano poglavlje donosi više informacija o obvezama davatelja i primatelja ugovora, koje se tiču njihovih odnosa i odgovornosti za rad u skladu sa zahtjevima dobre proizvođačke prakse. Revidirano poglavlje možete pročitati ovdje:

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-4/vol4-chap7_2012-06_en.pdf