Europska agencija za lijekove (EMA) objavila detalje svoje nove organizacijske strukture

04.10.2013.

Promjenama u organizaciji Agencija će bolje ispunjavati misiju pružanja podrške u očuvanja zdravlja, te ulogu unutar europskog regulatornog sustava. Kroz novu organizaciju, Agencija će se fokusirati na tri ključna elementa:

• Bolja podrška stručnom radu odbora EMA-e
• Bolje dijeljenje znanja i informacija unutar europske regulatorne mreže
• Bolje udovoljavanje zahtjevima zainteresiranih strana i partnera

Više možete pročitati ovdje:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/09/WC500149497.pdf