Europska komisija je revidirala i izdala EU-GMP Poglavlje 2: Osoblje

29.08.2013.

EU-GMP Poglavlje 2: Osoblje primjenjivat će se od 16. veljače 2014.

Poglavlje je usklađeno sa smjernicom ICH Q10 „Farmaceutski sustav kvalitete“.

  • Višem  rukovodstvu kompanije dodijeljena je važnija uloga u upravljanju kvalitetom
  • Opisana je uloga rukovoditelja Osiguranja kvalitete / Kvalitete
  • Dodano je poglavlje „Konzultanti“