Farmaceutska regulativa na društvenim mrežama

13.10.2012.

Agencije i druge institucije uključene su u problematiku farmaceutske regulative na društvenim mrežama. Surfali smo po internetskim stranicama agencija i institucija te potražili poznato Follow us on…

  • FDA, USP i WHO mogu se naći na Facebooku i Twitteru.
  • EMA-u možete pratiti na Twitteru.
  • EDQM, HALMED, ICH, MHRA, PIC/S, PMDA (japanska Agencija) - nismo im se uspjeli pridružiti ni na Facebooku ni na Twitteru.

Većina od gore navedenih institucija daje informacije u obliku RSS-a ili e-mail obavijesti, a neke se mogu naći i na Linkedinu i YouTubeu.