Obavijest o dobivenom GMP certifikatu

30.12.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode izdala je GMP certifikat – certifikat dobre proizvođačke prakse, kao i proizvodnu dozvolu društvu Genera Analitika d.o.o.

Ove dozvole odnose se na postupak proizvodnje kontrole kakvoće lijekova i ispitivanih lijekova te kontrole kakvoće uvezenih lijekova.