Simpozij o referentnim supstancijama

15.10.2012.

U Strasbourgu je održan Međunarodni simpozij o farmaceutskim referentnim standardima. Materijali sa simpozija dostupni su na http://www.edqm.eu/en/proceedings-international-conference-83.html