Kategorije

Prije primjene pozorno pročitajte uputu o VMP-u. O rizicima i nuspojavama savjetujte se s veterinarom.