Hrvatska

NazivOpis
BENTAGRANHerbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u grašku, grahu i soji.
BRIMFLO – TEKUĆI SUMPORBrimflo je kontaktni preventivni fungicid, sa popratnim akaricidnim djelovanjem 
BRODILON BLOKMamac u obliku bloka za preventivnu i protuepidemijsku deratizaciju.
BRODILON BLOK (SA ŽICOM)Brodilon blok s povećanim postotkom parafina za upotrebu u vlažnim uvjetima deratizacije.
BRODILON DERATIZACIJSKO LJEPILOLjepilo u tubi za deratizaciju te suzbijanje kukaca.
BRODILON MAMACŽitni mamac
BRODILON MEKI MAMACMamac na bazi tjesta namjenjen suzbijanju glodavaca u preventivnoj i protuepidemijskoj deratizaciji.
CALINOGORSistemični i kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukaca na voćkama, duhanu, repi, i kupusnjačama
CHAMPION FLOW SCBakreni fungicid tekuće formulacije za preventivno suzbijanje biljnih bolesti.
DIQUAHerbicid namijenjen za suzbijanje korova u krumpiru, šećernoj repi, ukrasnom bilju, u hmelju za suzbijanje donjih listova i korova te za desikaciju krumpira, graška, sjemenske bijele i crvene djeteline.
DIREKTKontaktni insekticid širokog spektra djelovanja
DOST 330 ECSelektivni herbicid širokog spektra djelovanja
FARAONTranslokacijski herbicid u obliku koncentrata za otopinu, namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu bez podusjeva, te na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini
FARAON + TALON PACKVrlo učinkoviti herbicidi za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu u fazi 3-6 listova.
FOLIFERTIL BSloženo tekuće mineralno dušično-fosforno-kalijevo gnojivo s mikrohranjivom za upotrebu u šećernoj repi, jabukama, jagodama i malinama. Otopina NPK 6-6-6 s mikrohranjivom borom (B)
FOLIFERTIL B 11Tekuće mineralno lisno gnojivo s jednim mikrohranjivom borom, za upotrebu u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i ukrasnom bilju
FOLIFERTIL CaTekuće lisno mineralno gnojivo sa kalcijem za upotrebu u voćarstvu i povrćarstvu
FOLIFERTIL FeFolijarno gnojivo sa željezom u obliku helata
FOLIFERTIL TSloženo tekuće mineralno dušično-fosforno-kalijevo gnojivo s mikrohranjivima. Otopina NPK 11-3-5 s mikrohranjivima bakrom (Cu), željezom (Fe), manganom (Mn) i cinkom (Zn)
GEPARD 50 ECSistemični herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova
INTERESTSistemični fungicid za tretiranje sjemena.
KALINOSUL 80 WGKontaktni fungicid za suzbijanje pepelnica na vinovoj lozi, voćkama, povrću, ukrasnom bilju i hmelju
KAPETANPreventivni kontaktni fungicid za suzbijanje uzročnika krastavosti plodova jabuke i kruške.
KOFUMIN 308Kontaktno želučani insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na žitaricama na kojima je odobrena primjena u skladištu ili u praznim skladištima žitarica na kojima je odobrena primjena.
MANOXANILSistemično kontaktni fungicid namijenjen suzbijanju bolesti vinove loze i krumpira.
MINERALNO SVIJETLO ULJEInsekticid-ovicid u obliku uljne emulzije
MODRO ULJEKombinirani insekticid-fungicid namijenjen za zaštitu trajnih nasada
MOSPILAN 20 SGInsekticid širokog spektra
MOSPILAN 20 SPInsekticid širokog spektra
MUHOMORMuhomor AZ je insekticid topiv u vodi
MUHOMOR AZInsekticid topiv u vodi, namijenjen za suzbijanje muha u štalama za stoku, kao što su goveda, konji, svinje, telad, te perad (kokoši).
MYSTIC ECSistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, suncokretu, vinovoj lozi i jabukama.
NEOPITROID EC 20 PROInsekticid širokog spektra djelovanja za upotrebu u javnoj higijeni.
NEOPITROID PRAH PROPraškasti insekticid širokog spektra djelovanja, za brzu ručnu upotrebu.
NEOPITROID PREMIUMEmulzioni koncentrat namijenjen za suzbijanje insekata pomoću ULV aplikacije ili toplog zamagljivanja
PLEDGE 50 WPHerbicid za suzbijanje širokog spektra širokolisnih korova i dijela uskolisnih korova
SCORPIO 70 WGSelektivni herbicid za suzbijanje korova u krumpiru, rajčici, soji i lucerni
SPIROXSistemični fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi
STARLINESTARLINE je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, silažnom kukuruzu i travnjacima.
TALONTALON je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.
TORNADO FORTEŠirokodjelotvoran herbicid za jesensku upotrebu u žitaricama (pšenica, ječam i tritikale).
TUBERITE NSredstvo za sprečavanje klijanja konzumnog krumpira u tijeku skladištenja.