Nabava

OBAVIJEST O NABAVI 
12.07.2017.

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, referentna oznaka: KK.01.2.1.01.

DATUM OBJAVE: 12.07.2017.

Broj nabave: 02/2017

NAZIV  I ADRESA NARUČITELJA:
Naziv naručitelja: Genera d.d.
Sjedište: Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
OIB: 25555531112  

KONTAKT PODACI:

Zdenko Širanović
Telefon: +385 1 33 88 988
Adresa elektroničke pošte: zdenko.siranovic@dechra.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je istraživačka oprema i program za upravljanje analitičkim instrumentima. 

Predmet nabave podijeljen je u sedam grupa kako slijedi:

Grupa 1 - Laboratorijska oprema za pohranu, sterilizaciju i inkubaciju
Grupa 2 - Laboratorijska oprema za pripremu, dekontaminaciju i analizu uzoraka
Grupa 3 – Program za upravljanje analitičkim instrumentima
Grupa 4 - Informatička oprema
Grupa 5 - Vertikalni laminarni kabinet  
Grupa 6 - Sustav za kontrolu temperature i vlage 
Grupa 7 - Aparat za uzorkovanje zraka

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 01.08.2017. u 12 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.  

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://www.genera.hr/hr/2/nabava/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: zdenko.siranovic@dechra.com

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE. 

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 33 88 888OBAVIJEST O NABAVI

01.06.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, referentna oznaka: KK.01.2.1.01.

DATUM OBJAVE: 12.05.2017.

Broj nabave: 01/2017 

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

Naziv naručitelja: Genera d.d.
Sjedište: Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
OIB: 25555531112

KONTAKT PODACI:

Zdenko Širanović
Telefon: +385 1 33 88 988
Adresa elektroničke pošte: zdenko.siranovic@dechra.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave za potrebe projekta. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave. 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:
01.06.2017. u 10 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://www.genera.hr/hr/2/nabava/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: zdenko.siranovic@dechra.com

DOKUMENTACIJA:

  • Obavijest o nabavi
  • Dokumentacija za nadmetanje

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 33 88 988