Suradnja

Suradnja s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

Genera d.d. kao predstavnik privatnog sektora njeguje dugogodišnju suradnju s Veterinarskim fakultetom u vidu potpore studentima koji tijekom studija iskazuju visoku motiviranost i proaktivno sudjelovanje u nastavi i znanstvenom djelovanju.

Svoj dugogodišnji uspjeh u području veterinarske farmaceutike u najvećoj mjeri zahvaljujemo našim visokostručnim zaposlenicima, od kojih su mnogi bili studenti Veterinarskog fakulteta.

Uz godišnju nagradu Genere, koju dodjeljujemo od 2007. godine, 2011. pokrenuli smo i program stipendiranja studenata. Svake godine u rujnu raspisujemo natječaj za nagradu i stipendiju Genere.

Trenutno stipendiramo pet sudenta.
Više o programu možete pročitati i u našem Newsletteru.

Nagrada Genere

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU
GODIŠNJE NAGRADE GENERE d.d. U 2015. GODINI

Nagrada Genere d.d. dodjeljuje se kao priznanje za uspjeh u studiju i dodatne sklonosti prema znanstvenom ili stručnom radu na području veterinarske medicine ili dodirnih područja. Jednokratnu nagradu u iznosu od 1.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti mogu dobiti samo iznadprosječni redoviti studentice i studenti od 2. do 6. godine studija na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ona je ujedno potpora za nastavak studija i poticaj za novo kreativno djelovanje. Natječajni materijal treba sadržavati ime i prezime, adresu prebivališta, presliku indeksa, životopis i obrazloženje zbog čega se pristupnik natječe. Uz obrazloženje treba priložiti pozitivno mišljenje dvaju nastavnika ili stručnjaka koji djeluju u području veterinarske struke.

Kompletni natječajni materijal treba preporučenom poštanskom pošiljkom
(s oznakom: Za natječaj Genere d.d.) do 15. 10. 2015. godine dostaviti na adresu:

Genera d.d.
Ljudski resursi
10436 Rakov Potok
Svetonedeljska 2, Kalinovica

Rezultat natječaja bit će objavljen i nagrada će biti uručena na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja se održava u povodu Dana Fakulteta.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ljudske resurse Genere d.d. na broj tel. 01/3388-664.

Više informacija o Generi d.d. saznajte na stranicama http://www.facebook.com/GeneraInc i u našem Newsletteru koji možete ovdje skinuti.

Stipendija Genere

NATJEČAJ ZA STIPENDIJU GENERE 

Drage studentice i studenti, zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da Genera d.d., uz aktualno otvoren natječaj za Godišnju nagradu Genere, i ove godine nastavlja program stipendiranja studenata. Prilika je to da nastavimo suradnju izme岷u Veterinarskog fakulteta kao visokoškolske ustanove i Genere d.d. kao predstavnika privatnog sektora - jedine hrvatske kompanije koja se bavi proizvodnjom veterinarskih lijekova i cjepiva.

Svoj dugogodišnji uspjeh u području veterinarske farmaceutike Genera d.d. u najvećoj mjeri zahvaljuje svojim visokostručnim zaposlenicima, od kojih su mnogi bili studenti Veterinarskog fakulteta. Kroz dugogodišnju stručnu suradnju s Veterinarskim fakultetom imali smo priliku zajedno sudjelovati u unapre岷enju veterinarske znanosti i zdravlja životinja.

Genera d.d. će putem natječaja dodijeliti dvije stipendije u mjesečnom iznosu od 1.600 kn redovnim studentima 5. i 6. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterine. Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti 5. i 6. godine čiji je prosijek ocjena veći od 4,00. Prijavljeni studenti, koji zadovoljavaju uvjete natječaja, bit će uključeni u selekcijski postupak, koji uključuje psihološko testiranje i intervju. Odluku o dodjeli stipendija donosi tročlana komisija, od koje jednog člana imenuje Veterinarski fakultet, a druga dva člana imenuje Genera d.d. Stipendisti će s Generom d.d. potpisati ugovor o stipendiranju, kojim će se obostrano regulirati obveze.

Nadamo se da će stipendije studentima biti dobrodošla potpora za njihovo obrazovanje, profesionalno usavršavanje ili znanstveni rad. Pored novčane potpore, Generinim stipendistima pružit ćemo priliku da se upoznaju s praktičnom primjenom teoretskog znanja u proizvodnim procesima, kontroli kvalitete, laboratorijskim istraživanjima i razvoju proizvoda. Ovisno o afinitetima i potrebama mogu odabrati i područje za izradu diplomskog rada, uz stručnu pomoć naših zaposlenika. Ukoliko će u Generi d.d. postojati potreba za zapošljavanjem novih stručnjaka, stipendistima ćemo po završetku studija ponuditi zasnivanje radnog odnosa. Stipendiranjem mladih stručnjaka, želimo dati poticaj razvoju novih proizvoda i tehnologija u području veterinarske medicine, te samim time poboljšati kvalitetu življenja svih građana.

Prijavu možete skinuti ovdje: Prijava za dodjelu stipendije

Razina studija:
Integrirani preddiplomski i diplomski studij

Područje studija:
veterina

Mjesto studiranja:
Hrvatska

Rok za prijavu:
15.10.2015.

Kontakt institucija:
Genera d.d.

Uvjeti za prijavu

  • redovni student 5. ili 6. godine studija veterine
  • prosjek ocjena viši od 4.0

Kako se prijaviti?

  • pošaljite prijavu i životopis na e-mail adresu stipendija@genera.hr ili na adresu Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10460 Rakov Potok, Ljudski resursi, s naznakom „Stipendija"
  • u prijavi navedite studentski status, godinu studija koju upisujete i prosjek ocjena
  • prijavi je poželjno priložiti barem jednu preporuku profesora s fakulteta

Tko može postati stipendist Genere d.d.?

Svi redovni studenti završnih dviju godina (5. i 6.) studija veterine koji imaju prosjek ocjena 4.0 ili više, mogu se prijaviti za dobivanje stipendije.

Koliki je novčani iznos stipendije?

Stipendisti primaju mjesečnu stipendiju u iznosu od 1.600 kn neto. 

Kako se isplaćuje stipendija?

Stipendija se isplaćuje na račun studenta redovnim mjesečnim uplatama.

Do kada se zaprimaju prijave?

Prijave se zaprimaju do 15.10.2015. godine.

Kako izgleda postupak dodjele stipendija?

Prijavljeni studenti, koji zadovoljavaju uvjete natječaja, bit će uključeni u selekcijski postupak, koji uključuje psihološko testiranje i intervju. Odluku o dodjeli stipendija donosi tročlana komisija, od koje jednog člana imenuje fakultet, a druga dva člana imenuje Genera d.d.

Koliko dugo svaki student ima pravo na stipendiju?

Stipendije će se dodjeljivati studentima dviju završnih studijskih godina, te samim time studenti primaju stipendiju do kraja studija, a rok završetka studija se definira Ugovorom u koji ulazi redovno trajanje studija uz apsolventski staž. 

Koje su obveze stipendista?

Svaki stipendist mora redovito prisustvovati nastavi te najkasnije do datuma definiranog Ugovorom završiti studij. Po završetku svake nastavne godine potrebno je predočiti uvjerenje o postignutom uspjehu, tj. ovjereni prijepis ocjena i potvrdu o upisu u višu godinu studija.

Što su obveze Genere d.d. prema stipendistima?

Genera d.d. se obvezuje redovno isplaćivati stipendiju u ugovorenom iznosu. Omogućit će upoznavanje s proizvodnim procesima, kontrolom kvalitete i razvojnim laboratorijima te pružiti pomoć oko izbora i izrade diplomskog rada.

Što ako student izgubi godinu/ne diplomira u roku?

Ovisno o opravdanosti razloga moguće je:

  • raskidanje Ugovora - u roku od mjesec dana vratiti ukupan iznos isplaćene stipendije uz pripadajuće kamate;
  • obustava isplate stipendije tijekom godine koju ponovo upisuje, pa nastavak stipendiranja sljedeće godine.

Je li stipendistima omogućeno zapošljavanje nakon završetka studija u Generi d.d.?

Svaki stipendist je obvezan javiti se u roku od 15 dana od dana završetka studija, te predočiti ovjereni prijepis ocjena i diplomu. Genera d.d. nema obvezu zasnovati radni odnos sa stipendistom. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donosi se na bazi planskih potreba i utvrđene poslovne politike, tako da se razmatra mogućnost zapošljavanja. Ukoliko takva potreba postoji, zasniva se radni odnos i stipendist je obvezan ostati na radu najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju (ili vratiti stipendiju uz pripadajuće kamate). Ukoliko u roku od 3 mjeseca po završetku studija ne postoji potreba za zasnivanjem radnog odnosa sa stipendistom, stipendist se oslobađa svih obveza prema Generi d.d.

Newsletter