Adnan Hodžić

koordinator veterinarskog poslovanja
Adnan Hodžić

Adnan Hodžić pridružio se Generi u listopadu 2011. godine. U Generu je stigao iz kompanije Brovis, gdje je obavljao funkciju rukovodioca veterinarske službe i pomoćnika sektora za komercijalu i kooperaciju.

Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je uspješno položio stručni ispit za doktora veterinarske medicine.