Mirela Kovačević Šahović

asistent za registraciju lijekova
Mirela Kovačević Šahović

Mirela Kovačević Šahović pridružila se Generi BiH u lipnju 2011. godine. Karijeru je započela u privatnoj firmi Password d.o.o., gdje je radila kao stručni saradnik na promociji različitih dodataka prehrani.

Diplomirala je i stekla zvanje magistra farmacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je položila stručni ispit i dobila licencu za obavljanje samostalnog rada.