Slađana Mišković

stručni saradnik za agro segment
Slađana Mišković

Slađana Milošević pridružila se Generi u veljači 2014. godine na poziciju Stručnog saradnika za agro segment. Diplomirala je i stekla zvanje diplomiranog inžinjera poljoprivrede, smjer fitomedicina, na Univerzitetu u Novom Sadu.