26-ta MEĐUNARODNA ZNANSTVENO STRUČNA KONFERENCIJA

U Sarajevu u hotelu „Terme“ od 27.09.-30.09.2015. godine održana je međunarodna znanstveno stručna konferencija o poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Organizatori konferencije su bili Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivredni fakultet, Ege Univerziteta iz Turske. Konferencija je okupila eminentne stručnjake iz oblasti  poljoprivredne nauke, poljoprivrednih preduzeća, gdje se raspravljalo o potrebama, izazovima, prilikama i mogućnostima, a sve u cilju što većeg povezivanja, širenja ideja i otkrića, te povećanja produktivnosti.

Na konferenciji su prezentirani naučni rezultati u istraživanjima na području poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja. Genera Predstavništvo u BiH konferenciju je podržala u svojstvu jednog od sponzora, te i ovu priliku iskoristila za predstavljanje svog portfolia iz agro segmenta.