Deseti Simpozij magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine

08.05.2013.
Deseti Simpozij magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine

U periodu od 19. do 21. aprila 2013. održan je Deseti Simpozij magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine u organizaciji Međukantonalne farmaceutske komore. Mjesto održavanja Simpozija bio je Hotel „Sarajevo“, gdje se tom prilikom okupilo više od 500 farmaceuta. Tema Simpozija bila je „Aktuelna situacija u apotekarstvu Federacije Bosne i Hercegovine“.

Svoje radove prezentiralo je čak 15 autora, koji su svojim zanimljivim temama dali mišljenje o problemima koji su ključni za uspješno poslovanje apoteka na tržištu FBiH i o tome šta utječe na formiranje cijena lijekova i finansiranje farmaceutske zdravstvene zaštite. Za kraj je organizovan okrugli sto sa posebnim osvrtom na ekonomski status apoteka i veledrogerija. Moderator pomenutog bio je prim. mr. ph. spec. Mirsad Šabaredžović, a sudjelovali su i predsjednici kantonalnih farmaceutskih komora/komora magistara farmacije kantona, predstavnici ministarstava zdravstva kantona i zavoda zdravstvenog osiguranja kantona.

Genera se na Simpoziju pojavila u nešto drugačijem izdanju, gdje je prisutnima ponudila udobno mjesto za druženje „Genera kutak“ koji je plijenio pažnju. Uz kafu su se vodili ugodni razgovori i šira populacija farmaceuta upoznata je s ulaskom Genera lijekova na još jednu esencijalnu listu, Listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona.