Edukativni skup Veterinarske komore RS

19.10.2012.

U organizaciji Veterinarske komore Republike Srpske u Banjaluci je 19.10.2012. godine u prostorijama kompanije Mikropek d.o.o. Banja Luka održan edukativni skup na temu „Značaj patomorfološke dijagnostike za utvrđivanje uzroka smrti”.

Kroz edukativni skup obrađena su pitanja brzine i efikasnosti u ovom poslu, izvođenje terenskih obdukcija te uzimanje i dostava adekvatnog materijala u laboratorije. U okviru edukativnog skupa prisutnima je prezentirana paleta dezinficijenasa i antiseptika linije Vitaarea i Vitadermal koju je održala dr.vet.med. Lorena Klarić, Genera HR te kroz koju je prisutnima ukazala na značaj prevencije kroz adekvatnu primjenu biranih dezinficijenasa i antiseptika u svakodnevnom obavljanju poslova, naročito prilikom rada u terenskim uslovima gdje je kontakt sa zaraznim materijalom neminovan.

Edukativni skup, koji je organizovan u skladu s Planom stručnog usavršavanja doktora veterinarske medicine za 2012. godinu, okupio je oko 60 učesnika, među kojima su bili vlasnici i direktori privatnih i državnih veterinarskih organizacija sa područja banjalučke regije, predstavnici Veterinarskog instituta dr Vaso Butozan iz Banjaluke te predstavnici Uprave za inspekcijeske poslove Republike Srpske.