II Međunarodni simpozijum i XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske

30.03.2013.
II Međunarodni simpozijum i XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske

Pod pokroviteljstvom Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci u saradnji s Biotehničkim fakultetom Univerziteta u Ljubljani 27. ožujka 2013. organizovan je II Međunarodni simpozijum i XVIII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske.

Sipmozijum su podržali Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Partneri ovog simpozijuma bili su Poljoprivredni institut RS, Zadružni savez RS, Agencija za sigurnost hrane RS, Komora inžinjera poljoprivrede, Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH, Ured za veterinarstvo BiH, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd.

Programom rada obuhvaćene su različite tematske oblasti, kao što su agroekologija i organska poljoprivreda, genetički resursi, agrarna ekonomija i ruralni razvoj, savremene tehnologije u voćarstvu i vinogradarstvu, savremene tehnologije u povrtlarstvu, ratarska i animalna proizvodnja. Za razliku od prošlogodišnjeg simpozijuma, ove godine je organizovan i dan za poljoprivredne proizvođače. U toku ovog dana okupilo se oko 100 poljoprivrednih proizvođača koji su prisustvovali na predavanjima o zaštiti i ishrani bilja.

Tokom održavanja Simpozijuma na štandu Genere je uspješno prezentiran i proizvodni portfolio Genere svim učesnicima Simpozijuma, kojih je bilo preko petstotina.