IV Simpozij intenzivne medicine i zdravstvene njege

08.12.2012.
IV Simpozij intenzivne medicine i zdravstvene njege

Na Jahorini je u hotelu Bistrica u periodu od 08 do 09.12.2012. održan IV Simpozij intenzivne medicine i zdravstvene njege.

Osnovna tema Simpozijuma bila je „Kvalitet i sigurnost u procesuiranju zdravstvene njege kritično oboljelih“, s namjerom da seprezentira važnost kontinuirane edukacije medicinskog osoblja, sestara i tehničara, s obzirom da su oni ti koji najviše svog vremena provode sa pacijentima. Također je bilo govora o zaštiti i očuvanju zdravlja medicinskog osoblja u radu sa kritično oboljelim pacijentima.

Genera je predstavila portfelj vlastitih antiseptika i dezificijenasa, sa namjerom da doprinese poboljšanju i očuvanju zdravlja i higijene medicinskih sestara i tehničara.

Simpoziju je prisustvovao veliki broj medicinskih radnika, stranih i domaćih gostiju te veći broj učenika i profesora iz Srednjih medicinskih škola, kojima je ovo bila izvrsna prilika da upoznaju osnove rada i saradnje sa teško oboljelim pacijentima.