Obuka za službene veterinare FBiH

18.01.2013.
Obuka za službene veterinare FBiH

Prema Programu obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2011. do 2013. godine u Fojnici je u organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva održana druga po redu Obuka za službene veterinare FBiH.

Obuka je organizovana u dva termina 17. i 18. januara 2013. godine u prostorijama hotela Aquareumal u Fojnici. Predavači su bili eminentni profesori sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, uposleni u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uposleni Federalne uprave za inspekcijske poslove-inspektorat veterinarske inspekcije i predstavnici Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA).

Kroz obuku službenih veterinara je obrađen niz aktuelnih tema koje su od izuzetnog značaja za veterinarski sektor u BiH, a osobito Federaciju BiH. U toku obuke su prezentirani rezultati iz pojednih oblasti veterinarskog servisa za 2012. godinu, a posebna pažnja je posvećena postupku akreditacije kontrolnih tijela u Bosni i Hercegovini.

Učešće na ovoj obuci su uzeli predstavnici državnih i privatnih veterinarskih organizacija na teritoriju FBiH, predstavnici Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Federalne uprave za inspekcijske poslove kao i drugi učesnici tako da je kroz ovu obuku prošlo oko 300 učesnika.