Održana radionica na temu "Održiva uporaba pesticida, direktiva 2009/128/EC"

15.07.2013.

TAIEX, posebna jedinica u okviru Generalnog direktorata za proširenje ( DG Enargement ) europske komisije, je u suradnji s Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja organizirala radionicu na temu „Održiva upotreba pesticida, direktiva 2009/128/EC“ u Sarajevu.

Cilj ove radionice bio je upoznavanje vlasti BiH i relevantnih aktera EU okvira za postizanje održive upotrebe pesticida. Sudionici su mogli naučiti više o odredbama direktive o održivom korištenju pesticida i iskustva nekih država članica EU u vezi implementacije istih.

Ovoj radionici prisustvovao je i predstavnik Genere u BiH, stručni suradnik za agro segment, dipl.ing.poljoprivrede Amir Kukić.