Prva Konferencija Istočne Europe sa međunarodnim učešćem

28.01.2013.
Prva Konferencija Istočne Europe sa međunarodnim učešćem

Od 25. do 26. 01. 2013. u Sarajevu je održana Prva Konferencija Istočne Europe sa međunarodnim sudjelovanjem, s vodećom temom: „Evaluacija i razvoj kompetencija u farmaciji – kroz kontinuirani profesionalni razvoj“. Konferenciju je organiziralo Farmaceutsko društvo FBiH u saradnji sa brojnim sponzorima.

Jedan od  sponzora bila je Genera, predstavivši svoje nove proizvode na tržištu BiH, 5 lijekova i 17 dezinficijenasa za kožu i površine.

Na Konferenciji je sudjelovalo oko 300 magistara farmacije iz BiH i regiona.