Prvi simpozij magistara farmacije

01.05.2013.
Prvi simpozij magistara farmacije

U organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, održan je Prvi simpozij magistara farmacije na temu: „Nova uloga magistara farmacije u sistemu zdravstvene zaštite“. Mjesto održavanja Simpozija bio je Hotel Holiday Inn i to u peridou od 12. do 14. aprila 2013.

Skupu je prisustvovalo preko 350 magistara farmacije, a predsjednica Farmaceutske komore koja je ujedno i organizator Simpozija, Prim. mr. ph. Zahida Binakaj, izjavila je da su se na ovom događaju prvi put okupili magistri iz deset kantona. Prisutnima su se obratili i Direktor agencije za akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) Dr. Ahmed Novo, predsjednik UO Komore magistara farmacije FBiH mr. ph. Sead Osmančević, zatim mr. ph. Bilsena Šahman i predsjednica Farmaceutskog društva RS Prim. mr. ph. spec. Rada Amidžić. Svi su se složili oko toga da se uloga farmaceuta u posljednjih dvadesetak godina značajno promijenila.

Među deset farmaceutskih kuća koje su prisustvovale Simpoziju, svoje mjesto je pronašla i Genera. Još jednom je iskorištena prilika za predstavljanje lijekova, antiseptika i dezinficijenasa, kao i širenje informacija u ulasku na esencijalne liste lijekova.