Simpozij ljekara i farmaceuta „Racionalna terapija sa antibioticima“

19.10.2012.
Simpozij ljekara i farmaceuta „Racionalna terapija sa antibioticima“

U Sarajevu je u organizaciji Farmaceutskog društva Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu od 19.-20. listopada 2012. godine, održan Simpozij ljekara i farmaceuta na temu „Racionalna terapija sa antibioticima“.

Mjesto održavanja Simpozija bio je hotel „Radon Plaza“, čiju je kongresnu dvoranu ispunilo do 150  učesnika. Programom je obrađena trenutna praksa u primjeni antibiotske terapije, a učesnici su imali priliku steći najnovije informacije vezane uz različite grupe antibiotika u cilju pružanja sigurne i efikasnije terapije, s naglaskom na izbjegavanje moguće zloupotrebe antibiotika.

Kao jedan od sponzora skupa, Genera je predstavila svoju paletu antiseptika i dezinficijenasa. Zapaženo predavanje pod nazivom „Primjena Generinih dezinficijenasa za prevenciju infekcija“ održala je mr.ph. Amina Smailbegović, stručna suradnica Genere. Ukazano je na značaj prevencije infekcija kroz sistemsku primjenu adekvatnih dezinficijenasa, te na sve prednosti Generinih proizvoda iz palete Vitadermal i Vitaarea.