VII Dani porodične medicine RS-a sa međunarodnim učešćem

02.11.2012.
VII Dani porodične medicine RS-a sa međunarodnim učešćem

U Tesliću u banji „Vrućica“ od 02.11. do 04.11.2012. godine održani su VII dani porodične medicine RS-a sa međunarodnim učešćem.

Samom skupu je prisustvovalo 320 ljekara porodične medicine iz RS i FBiH, uključujući i goste iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Simpozij je obilovao mnoštvom stručnih dešavanja, od vrlo interesantnih predavanja domaćih i stranih predavača, do oralnih sesija i interaktivnih radionica za usvajanje praktičnih vještina, ukjučujući različite prezentacije.                                      

Stručne teme konferencije bile su vezane za svakodnevni fokus rada ljekara porodične medicine: npr. obrada akutnih i hroničnih rana, bolesti respiratornog trakta... Predstavljene su nove GINA smjernice sa novijim pristupom u liječenju astme. Predstavljen je i novi model edukacije ljekara putem interneta. Kako je medicina bazirana na dokazima osnova rada svakog doktora porodične medicine dobro su prihvaćene i recentne dorade smjernica u vodičima za liječenje hipertenziju i drugih čestih stanja.

Pored 27 drugih sponzora, GENERA se na svom izloženom prostoru predstavila kao jedna nova, marketinški inventivna kompanija sa zapaženom i bogatom ponudom. Ljekari su pokazali značajan interes i želju da se upoznanju sa informacijama o Generi kao kompaniji i Generinim portfolijom proizvoda registrovanih u BiH, kako lijekova tako i dezinficijenasa.