Osnovni podaci

Osnovni podaci
Tvrtka:Genera dioničko društvo za razvoj i proizvodnju farmaceutskih proizvoda
Skraćena tvrtka:Genera d.d.
Sjedište:Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), Svetonedeljska cesta 2
 Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS:080369519
Žiro račun:

IBAN:
SWIFT:
2360000-1101529306, ZABA
2484008-1100488594, RBA
HR7224840081100488594
RZBHHR2X
MB:1526782
VAT NUMBER:25555531112

Temeljni kapital: 166.037.400,00 HRK

Ovlaštene osobe: Anthony Gerard Griffin, predsjednik Uprave; Marko Fresl, član Uprave

Mladen Vedriš, Predsjednik Nadzornog odbora