Darja Brišnik

direktorica
Darja Brišnik

Darja Brišnik se je pridružila Generi v začetku leta 2008 in je direktorica slovenskega predstavništva GENERA SI v Ljubljani. Po končanem študiju na Veterinarski fakulteti v Ljubljani leta 1991, se je kot doktorica veterinarske medicine zaposlila v veterinarski ambulanti podjetja Jata, kjer je delala na področju zdravstvenega varstva perutnine.

Opravila je tudi državni izpit s področja veterinarstva. V Jati se je seznanila s portfeljem takratnega proizvajalca Plive in se leta 1993 zaposlila v Predstavništvu Plive v Ljubljani. Do leta 1997 je opravljala različne naloge, od registracije do marketinga in prodaje. Udeležila se je številnih veterinarskih strokovnih izobraževanj, kakor tudi izobraževanj s področja marketinga in prodaje. Leta 1997 je prevzela vodenje veterinarskega oddelka v takratni Plivi.

Po odcepitvi veterinarskega oddelka od Plive, je leta 2001 postala direktorica predstavništva Veterine v Ljubljani, katero uspešno vodi tudi po reorganizaciji znotraj skupine Genera.