5. Slovenski Veterinarski kongres

01.12.2014.

V času od 14. Do 15. Novembra 2014 se je v Portorožu odvijal  5. Veterinarski kongres v organizaciji Veterinarske fakultete iz Ljubljane. Na kongresu je sodelovalo okrog 450 veterinarjev z vseh področij stroke. S svojo prisotnostjo in pozdravnim govorom so otvoritev pozdravili tudi Minister za kmetijstvo g. Dejan Židan, predsednik Veterinarske zbornice g. Borut Zemljič, rektor Univerze v Ljubljani g. Ivan Svetlik, direktorica UVHVVR ga. Vida Čadonič Špelič ter dekan Veterinarske fakultete g. Andrej Kirbiš. 

To priložnost je Veterinarski kongres izkoristil tudi za obeležitev 50- letnice Virološkega laboratorija v Ljubljani, zato so bile virusne bolezni pri domačih živalih tudi glavna tema kongresa. Udeleženci so imeli priložnost poslušati celo 71 predavanj, ki so obravnavala različne teme iz veterinarske stroke.

Tekom kongresa sta bila podeljena tudi »priznanja Janeza Bleiweisa«, ki sta ga prejela cenjeni profesor s področja virologije g. Zoran Železnik ter bivši predsednik Veterinarske zbornice g. Viktor Štokojnik.

Prof.dr. Zoran Železnik je prejel priznanje za življensko delo in to za različna področja njegovega profesionalnega dela: pedagoška aktivnost, inovacija na področju vakcinacije lisic proti steklini, cepivo BVD/IPV. Prof.dr. Zoran Železnik je pionir slovenske virologije, ki je pred 50-timi leti ustanovil Virološki laboratorij v Ljubljani.

Viktor Štokojnik je prejel Bleiweisovo priznanje za izjemne dosežke na področju organizacije veterinarske službe, kot jo poznamo danes: uspešno je ločil veterino od živinoreje in javno službo od privatne. Njegov model privatizacije je uporabljen v številnih veterinarskih organizacijah.

Zanimivo je omeniti, da je bil odziv stroke na letošnjem Veterinarskem kongresu izjemno velik in takšnega nismo bili vajeni v preteklih 15-tih letih. Atmosfera na kongresu je bila izjemno ugodna. Genera je kot bronasti sponzor imela priložnost kolegom veterinarjem predstavljati svoj portfelj na razstavnem prostoru ter v vseh pisanih in ostalih materjalih kongresa.