26. Savetovanje veterinara Srbije na Zlatiboru

06.10.2015.

26. Savetovanje veterinara Srbije na Zlatiboru

Od 10. do 13. 09.2015 održano je 26. Savetovanje veterinara Srbije na Zlatiboru, kome je i Genera dala doprinos svojim učešćem. Prema predviđenom programu Savetovanje je imalo 10 tematskih zasedanja, od kojih su od posebnog interesa bila sledeća: Efiksanost i bezbednost lekova u veterinarskoj kliničkoj praksi; Vanredne situacije - Mesto i uloga veterinarske struke i naučena iskustva; Infektive i parazitske bolesti životinja i epizooziologija i Mala praksa.