Prestanak rada Agencije za Hemikalije

29.09.2012.

Usvajanjem izmena Zakona o hemikalijama od 29.09.2012. prestala je s radom Agencija za hemikalije republike Srbije. Između ostalog ova institucija je sprovodila i postupak upisa biocidnih proizvoda u privremenu listu.

Nadležnosti iz oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima prenose se na Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Više informacija na sajtu: http://www.shema.gov.rs/sr-sp-cyrl/актуелно/