Osnovni podaci

Skraćena tvrtka:

Genera d.d.

Sjedište:

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10 436 Rakov Potok

 

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS:

080369519

Žiro račun:

 

IBAN:

SWIFT:

2360000-1101529306, ZABA

2484008-1100488594, RBA 

HR7224840081100488594

RZBHHR2X

MB:

1526782

OIB:

25555531112

Temeljni kapital: 184.486.000,00 HRK

Ovlaštene osobe: Tony Griffin, predsjednik Uprave i Jan Jaap Korevaar, član Uprave